Oświadczenie Sztabu WOŚP Ząbki

OŚWIADCZENIE

                                                                  Szanowni Państwo, 
                                                                  W związku z pojawiającymi się informacjami, na lokalnych ząbkowskich grupach                                                                            społecznościowych, dotyczącymi organizowania spotkań/wieców/happeningów na                                                                            terenie Miasta Ząbki w dniu 20.01.2019 poświęconych pamięci tragicznie zmarłego                                                                        Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza oraz wyrażenia poparcia dla                                                                            Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Sztab WOŚP Ząbki informuje, że w żadnym                                                                    stopniu nie jest powiązany z tymi wydarzeniami, jak również nie uczestniczy
                                                                  w organizacji tych spotkań. Tragiczne wydarzenia związane ze Śmiercią Pana                                                                                prezydenta Miasta Gdańska w trakcie 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej                                                                          Pomocy oraz pokłosie tych wydarzeń należy traktować apolitycznie, a wszelkie                                                                              wyrazy wsparcia należy okazywać jako osoby prywatne bez angażowania jakiejkolwiek partii politycznej czy piastowanego urzędu państwowego. Sztab WOŚP Ząbki postanowił nie organizować marszu wsparcia na terenie Miasta Ząbki, aby wykluczyć możliwość powiązania całego wydarzenia z jakąkolwiek opcja polityczną i tym samym zapadła decyzja o przyłączeniu się członków Sztabu WOŚP Ząbki do wydarzenia organizowanego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 20.01.2019. W związku z powyższym prosimy o niełączenie wydarzeń organizowanych na terenie Miasta Ząbki ze Sztabem WOŚP Ząbki. Jednocześnie prosimy o zachowanie powagi oraz niełączenie całej tragedii z jakąkolwiek działalnością polityczną, ponieważ byłoby to sprzeczne z bezpartyjną działalnością WOŚP, a także wbrew woli rodziny tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańsk Pana Pawła Adamowicza. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej bez angażowania się w politykę oraz z zamiarem niesienia pomocy ponad wszelkimi podziałami. Utrzymajmy ten trend i tym bardziej w obliczu takiej tragedii działajmy wspólnie, a nie przeciwko sobie.

Z poważaniem
Sztab WOŚP Ząbki
Piotr Brześkiewicz
Bartłomiej Duda
Aneta Senk
Agnieszka Demianiuk
Julia Walerzak wraz z opiekunem prawnym Justyną Walerzak

18 stycznia 2019

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Sztab WOŚP Ząbki
2014-2019

Numer konta na datki na cele organizacyjne: 86 1870 1045 2078 1011 2890 0001