Działamy pomagając
    Pomagamy działając
         Przez cały czas

            Sprawdź, co robimy przez cały rok!

                     Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego 


 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowezakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. 

W ciągu 26. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad MILIARD PLN. 

 

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel.
Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla:

 • Kardiochirurgii dziecięcej

 • Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach

 • Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych

 • Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek

 • Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi

 • Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii

 • Dzieci z chorobami onkologicznymi 

 • Godnej opieki medycznej seniorów

 

Prowadzimy sześć ogólnopolskich programów medycznych. Kliknij na program, o którym chcesz przeczytać więcej:

Program zamknięty: 

 

Uczymy Pierwszej Pomocy w szkołach podstawowych: Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Organizujemy największy otwarty europejski festiwal muzyczny Pol'and'Rock Festival! 

 

Z czego jesteśmy dumni?

 

 

1 września 2004 r. zostaliśmy wpisani do centralnego rejestru organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. 

Co to znaczy?Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

Co jeszcze?Status, jaki otrzymaliśmy, stwarza dla wszystkich naszych ofiarodawców kilka możliwości: 

 • Osoby prawne mogą odliczyć wartość darowizny nie przekraczającej 10% wypracowanego dochodu
  (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).

 • Osoby fizyczne mogą skorzystać, odliczając darowiznę nieprzekraczającą 6% dochodu w całym roku podatkowym
  (art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przez pomniejszenie o 1% obliczonego podatku należnego w zeznaniu rocznym, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia - zamiast do budżetu, można przekazać pieniądze organizacji pożytku publicznego. 

 

Wyjątkowe akcje Fundacji WOŚP

Fundacja angażuje się również w różne projekty i programy.
 • W 1997 r. roku przygotowaliśmy 156 transportów z pomocą w czasie wielkiej powodzi, jaka nawiedziła południową Polskę.

 • W 1999 r. zorganizowaliśmy transport lekarstw dla uchodźców z Albanii.

 • W 2005 r. zorganizowaliśmy pomoc dla poszkodowanych wskutek tsunami na Sri Lance – kupiliśmy sprzęt do pięciu szpitali na terenie całego kraju.

 • W 2006 r. po katastrofie w hali wystawowej w Katowicach zakupiliśmy sprzęt dla 5 specjalistycznych jednostek ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej.

 • W 2010 r. w lipcu wyjątkowo ogłosiliśmy „mały finał” pod hasłem STOP POWODZIOM i za zebraną sumę 2 644 507,34 PLN zakupiliśmy sprzęt dla 564 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • W 2012 r. przekazaliśmy dla niewidomych dzieci  100 maszyn do pisania alfabetem Braille'a do ośrodka misyjnego prowadzonego przez Siostry Franciszkanki  w miejscowości Kibeho w Rwandzie w Afryce. 

 • W 2013 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy konferencje Now! Go Online poświęconą wykorzystywaniu Internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe w swoich działaniach. W 2014 roku zaprosiliśmy NGO na szkolenia oraz uruchomiliśmy serię kameralnych spotkań, na których staramy się łączyć NGO i świat Internetu inspirując ich do wspólnych projektów. Swoją premierę w 2014 roku miał także portal Dobra Strona Internetu (www.dobrastronainternetu.pl) na temat pozytywnych działań polskich organizacji pozarządowych
  w Internecie. 

 

Organy Fundacji 

 • Najważniejszym organem Fundacji WOŚP do podejmowania decyzji jest Konwent Fundatorów, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy (założyciele Fundacji). Uprawnienia Konwentu określa statut Fundacji.Organem wykonawczym Fundacji, odpowiedzialnym przed Konwentem za realizowanie kierunków i planów działalności statutowej jest Zarząd Fundacji.W skład Zarządu Fundacji wchodzą cztery osoby:

 • Jerzy Owsiak - Prezes Zarządu 

 • Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu

 • Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – Członek Zarządu

 • Bohdan Maruszewski – Członek Zarządu Organem kontrolnym jest Rada Fundacji, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. W jej skład wchodzą:

 • ks. Arkadiusz Nowak 

 • dr Irena Eris 

 • prof. Bogumiła Milewska-Bobula

 • prof. Andrzej Budaj

 • prof. Michał Matysiak

 

 Źródło: www.wosp.org.pl
 

O Fundacji WOŚP

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie "SZTAB ZĄBKI"
2014-2019

Nr Konta: 39 1090 1753 0000 0001 4337 9359