Aktualności

Darczyńcy

Partnerzy 

Media

 

 

 

Nasze Motto

 

 

08 stycznia 2020
Kochani, Do Finału zostało już tylko kilka dni!!!Nasze przygotowania są już prawie ukończone, a wszystko
06 stycznia 2020
Kochani! Są sytuacje, w których pojawiają się rzeczy, które wydają się być niemożliwe do zrealizowania.Ale
06 stycznia 2020
Kochani, 28. Finał WOŚP w Ząbkach już za kilka dni!!!Jak widzicie cały czas pracujemy nad
05 stycznia 2020
Kochani, Choć do 28. Finał WOŚP w Ząbkach został już tylko tydzień, to my ciągle
02 stycznia 2020
Kochani, Już niecałe dwa tygodnie zostały do 28. Finał WOŚP w Ząbkach. Cały zespół  Stowarzyszenie
31 grudnia 2019
Kochani, Już za kilka godzin nadejdzie Nowy Rok, 2020 rok, a my z tej okazji
30 grudnia 2019
Kochani, Bomba!!! WOW!!! Szaleństwo!!! Mamy dla Was prawdziwą perełkę - specjalnie dla Was, podczas 28.
29 grudnia 2019
Kochani, Do 28. Finał WOŚP w Ząbkach zostały już tylko dwa tygodnie. Czasu niewiele, ale
28 grudnia 2019
Kochani, MAMY TO, już teraz możecie podziwiać nasze plakaty oraz banery. Dzięki Drukarnia Benedysiuk jesteśmy
28 grudnia 2019
Kochani, Sztuka, to jedna z najstarszych metod wyrażania swoich emocji. Sztuka, to emocje.Stowarzyszenie SZTAB ZĄBKI

Działamy pomagając
    Pomagamy działając
         Przez cały czas

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami. Swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony możesz udzielić poprzez kliknięcie potwierdzenia przeczytania wiadomości.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z naszego serwisu wyróżniamy takie kategorie danych osobowych jak m.in. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Pliki cookies a dane osobowe

Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, smartfona. Pliki cookies mają wiele funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Pliki cookies można rozróżnić na te, które zawierają dane osobowe oraz pliki cookies, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu wykorzystywania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i wykorzystania plików cookies.

Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest Stowarzyszenie "Sztab Ząbki" z siedzibą w Ząbkach pod adresem ul. Kochanowskiego 19 (05-091 Ząbki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000801971, REGON: 384305058, NIP:1251697772. Administratorem Twoich danych osobowych mogą być również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi współpracujemy w szczególności w zakresie marketingu.

Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kochanowskiego 19 (05-091 Ząbki) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@sztabzabki.pl.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kochanowskiego 19 (05-091 Ząbki) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@sztabzabki.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

W oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się przetwarzanie?

RODO wskazuje możliwe podstawy prawne, w oparciu o które przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Jest to m. in. niezbędność wykonywania przetwarzania do realizacji umowy, której jesteś stroną, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w szczególności prowadzenie marketingu), a także wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Są to niezależne funkcjonujące podstawy prawne.

Dlaczego moje dane osobowe są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych i analitycznych. Personalizujemy treści i reklamy a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w Internecie.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe Zaufanym Partnerom, których pełna lista jest zawsze dostępna u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przez przetwarzane, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych,

- sprostowania Twoich danych osobowych,

- usunięcia Twoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

- przenoszenia Twoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@sztabzabki.pl oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kochanowskiego 19 (05-091 Ząbki).

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail rodo@sztabzabki.pl.

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@sztabzabki.pl.

Zgoda

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez administratora oraz Zaufanych Partnerów administratora, Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron oraz aplikacji internetowych administratora lub Zaufanych Partnerów administratora w celach marketingowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies i innych technologiach poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego (np. Twoim komputerze, laptopie, smartfonie) kliknij w potwierdzenie zapoznania się z informacją. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne w celu umożliwienia dopasowania naszych usług do Twoich preferencji. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody prosimy o opuszczenie serwisu.

Nie akceptuję

        Facebook

        Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wosp

 

 

 

um_zabki_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe Akcje:

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie "SZTAB ZĄBKI"
2014-2019

Nr Konta: 39 1090 1753 0000 0001 4337 9359